top of page

חריגות בנייה

בניה ללא היתר בניה נחשבת לעבירה פלילית על החוק.


סוגי חריגות בניה


חריגות בניה ללא היתר בניה

חריגות בניה אלו הן כאשר קיים מבנה שהבניה שלו לא אושרה. אם בניתם מבנה כזה או אם קניתם מבנה כזה ואתם משתמשים בו, זו נחשבת חריגת בניה. גם הוספת קומה/ חדר/ בניית מחסנים/ קירוי מרפסות/ הוספת חלק חיצוני כלשהו למבנה קיים,  שנעשים ללא היתר בניה נחשבים לחריגת בניה.


חריגות בניה עם סטיה מהיתר הבניה

חריגות בניה אלו מתרחשות בשלב הבניה בפועל וקורות כאשר הבניה בפועל לא תואמת את מה שאושר בהיתר הבניה. זה יכול להיות בגודל הנכס- בניתם מבנה גדול יותר מגודל המבנה שאושר לכם בהיתר הבניה וחרגתם מגבולות המותר. זה יכול להיות במיקום הנכס- בניתם באיזור שונה מהאיזור שאושר לכם בהיתר הבניה. זה יכול להיות בגובה הנכס- בניתם את המבנה בקו גובה ששונה מהגובה שאושר לכם בהיתר. נחשב לחריגות בניה חמורות מאוד.


חריגות בניה של שינוי ייעוד הנכס ממה שאושר בהיתר הבניה

חריגות בניה אלו מתייחסות לכל שימוש חורג בנכס שבבעלותכם. הכוונה היא כאשר השימוש בנכס נעשה לא על פי היתר הבניה. לדוגמא- אם הפכתם דירת מגורים לעסק (גן ילדים/ צימר וכדומה). דוגמא נוספת היא כאשר בונים על שטח חקלאי שלא הופשר בית למגורים. עוד אפשרות היא כאשר מפצלים דירה אחת למספר דירות לשם השכרה. כל אלה מפרים את היתר הבניה שניתן למבנה הקיים.

שיתוף מידע באימייל
שיתוף מידע בווטסאפ

שתפו את המידע:

תודה. הודעתך נשלחה בהצלחה

חריגות בנייה
bottom of page