top of page

תמ"א 38 בפתח תקווה

התחדשות עירונית

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) היא אוסף של תקנות, שתפקידן העיקרי הוא טיפול בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה. התוכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, על ידי צוות גדול של מתכננים ויועצים ואושרה על ידי ממשלת ישראל ב-14 באפריל 2005.

רשימת פרויקטים תמ"א 38 בפתח תקווה

תמא 38 פתח תקווה
bottom of page