top of page
דירות למכירה למגזר בפתח תקווה

דירות למכירה למגזר הדתי בפתח תקווה

רמת הביקוש של האוכלוסייה הדתית דומה לזו של האוכלוסייה החילונית, האזורים המועדפים ביותר בפתח תקווה בשיעורים מובהקים נמצאים בשלושת החלקים של שכונת כפר גנים (א', ב', ג'), וכן בשכונת הדר גנים.

 

השיקולים הכי חשובים במגזר הדתי-לאומי בבחירת דירת מגורים הם:

המאפיין העיקרי אצל פלחי אוכלוסיה אלו הוא החיפוש אחר חיי קהילה ונושא החינוך לצד המאפיינים העיקריים, בחיפוש הדירה קיימים שני מעגלים המשפיעים המעגל הרחוק הכולל את המבנים הציבוריים, כמו בתי כנסת ומוסדות לימוד, והמעגל הקרוב הכולל את הבניין והדירה.

- סביבה בעלת צביון דתי-מסורתי, רצוי הומוגנית מבחינת הרכב האוכלוסיה, שכבת הגיל ורמה סוציו-אקונומית
תשתית של שרותי קהילה (כגון בית כנסת, מקווה, מוסדות חינוך, טיפת חלב, מרפאה, וכד')
- מפרט דירה מתוכנן הכולל מרפסת סוכה, כיור כפול ומעלית שבת
- מיקום בקרבת ההורים


שרוכש פוטנציאלי מוצא מקום המכיל את כל דרישותיו הוא מוכן להתיק את מגוריו כל עוד חווית המגורים המשלבת רוחניות ומסורתיות תישאר. לציבור זה יהיה חשוב עד מאוד שבשכונת המגורים יהיו מוסדות תורניים כמו מקווה, בית כנסת ובית ספר ממלכתי דתי.

יש לציין שההתנהגות הצרכנית של המגזר הדתי זהה לחלוטין להתנהגות המגזר החילוני, על כן כאשר משווקים ומפרסמים יש להתאים את הפרסום והשיווק לגישה הנכונה למגזר זה המדגישות בעיקר את הסביבה התורנית, את השכונה המיועדת לבני תורה ואת השכנים.

רשימת בתי כנסת בפתח תקווה

דירות למכירה בפתח תקווה

יצירת קשר לייעוץ נדל"ן מקצועי ללא התחייבות

מגזר-דתי-לאומי
bottom of page