top of page

היסטוריה

ההתיישבות בשכונת שעריה החלה בשני מוקדים. האחד באיזור רח' הנביאים-קהילת פינסק, והשני באיזור שבת-אחים. בתחילה, שכנה השכונה בלב יישובים עויינים, שסביבה כפרים ערביים ואוהלי בדוויים. האדמות נקנו ע"י קק"ל מראש עיריית יפו עומר אל-ביטאר. שש משפחות תימניות הקימו את השכונה, ללא דרך סלולה ללא מים וחשמל. בשנת 1952 החליט ראש-העיר מר רשיש, לספח את שעריה לעירייה. ומאז חל מפנה בהתפתחותה. נבנו 200 יחידות דיור, נסללו כבישים והוקם מועדון נוער.

מקור השם

שעריה הוא שער י"ה (שער האלוקים). שמו הערבי של האיזור היה שעירה.

אוכלוסייה

שעריה מורכבת משיכון עממי-עירוני ושיכון הפועל המזרחי. שעריה ברובה מאוכלסת ע"י תימנים, בשכונת שעריה עירוני-אשכנזים, עולים מהמזרח, פרסים וכן עולים מחבר העמים.

מדד מחירי דירות

שעריה

מחפשים למכור או לקנות דירה באזור שעריה?

התקשרו אלינו לסיוע מומחי נדל"ן בפתח תקווה 054-7488803

סיור ברחובות ותמונות של שערייה

מפת השכונה שעריה פתח תקווה

bottom of page