top of page

?מהו נסח טאבו

החשיבות לרישום נכסים בטאבו

טאבו - לשכת רישום המקרקעין

טאבו היא לשכת רישום המקרקעין מטעם משרד המשפטים אשר רושמת את זכויותיו של אדם או של בנק על נכס מסויים. הנכסים בישראל מופיעים בתור גוש חלקה והדירה עצמה רשומה בתור תת חלקה. הרישום המוסדר עובד על פי מספרים. פנקסי הרישום של לשכת רישום רישום המקרקעין פתוחים לציבור הרחב וניתן לעיין בהן על ידי נסח טאבו אותו ניתן להוציא דרך האינטרנט. ניתן לצפות בהעתק של רישום המקרקעין ולראות שם את הרישום המוסדר של הנכס, מיהם הבעלים של הנכס, האם יש משכנתאות על הנכס וכן האם הנכס מעוקל. ניתן לרשום הערות אזהרה וכן רישומים על נכסים בטאבו האזורי.

החשיבות לרישום נכסים בטאבו:

אנו ממליצים להוציא נסח רישום עדכני במספר נקודות זמן לאורך עסקת נדל"ן, בין אם אתם הרוכשים ובין אם אתם המוכרים, במועדים הבאים:

1. בשלבים הראשונים של המשא ומתן וזאת על מנת לבחון את נסח הרישום (מי הבעלים).

2. במועד הקרוב ביותר לרישום הערת אזהרה בטוחי - שאין שום בעיה חדשה שצצה לאחרונה.

3. לאחר השלמת רישום בטאבו על שימכם באמצעות עורך דין - לוודא כי זכויותיהם נרשמו.

 

לשכת רישום המקרקעין בפתח תקווה:

כתובת: ההסתדרות 26 פתח תקווה

טלפון: 03-9056555

שעות פעילות: ימים א', ב', ד', ה'8:30 - 12:30 קבלת קהל כללי

מידע נוסף: יעוץ משפטי בתחום נדל"ן

טאבו, לשכת רישום המקרקעין פתח תקווה
bottom of page