top of page
שיכון מפ"ם

מיקום

שכונת מפ"ם ממוקמת בצידו המזרחי של רחוב פינס.
גבולות השכונה:
במזרח - רחוב יוספברג
בצפון - רחוב מינץ
במערב - רחוב יצחקי
ובדרום - רחוב כץ מיכל

מקור השם

השכונה נקראת ע"ש תנועת הפועלים המאוחדת. אליה השתייכו מרבית תושביה הראשונים.

היסטוריה

באוקטובר 1949 נקנה שטח פרדס ממשפחת ברוורמן. הקבוצה מנתה כ-50 משפחות, שהחליטו להשתכן, ולכן פנו לחברת מעונות פועלים והקימו את החברה מעונית פועלים א' פתח תקווה. תכנון הבנייה נעשה ע"י שני מהנדסים חברי קיבוץ מעברות. נבנו 52 בתים. שנה לאחר מכן, מעונות פועלים ב' בנו את יתר בתי השכונה עד שהגיעה לממדיה הנוכחיים. במאי 1951 החלו באיכלוס השכונה. 

מדד מחירי דירות

דירת 5 חדרים ברחוב אלחנן 5

דירת 5 חדרים ברחוב אלחנן 5


ענקית 110 מ"ר קומה 1 חזית 3 כיווני אוויר מלאים
חניה משותפת בבניין
דירה משופצת מהיסוד מזגן בכל הבית
באזור מבוקש

דירת 3 חדרים ביוספברג

דירת 3 חדרים ביוספברג

דירת שלושה חדרים ברחוב יוספברג. 60 מ"ר, קומה ראשונה לא על עמודים, חזית. מיועד לפינוי בינוי עתידי

דירת 3 חדרים ברחוב יוספברג

דירת 3 חדרים ברחוב יוספברג

דירת 3 חדרים ברחוב יוספברג 60 מ"ר, משופצת, קומה 3 מתוך 3 ללא עמודים, 2 כיווני אוויר

סיור ברחובות ותמונות של השיכון מפ"ם

מפת השכונה שיכון מפ"ם פתח תקווה

bottom of page