בלינסון
בלינסון
אליעזר פרי
אליעזר פרי
אחים ישראלית
אחים ישראלית
אחדות
אחדות
הדר המושבות
הדר גנים
בת גנים
בת גנים
בר יהודה
בר יהודה
כפר גנים א'
כפר אברהם
כפר אברהם
יוספטל
יוספטל
הדר המושבות החדשה
מרכז העיר דרום
מחנה יהודה
'כפר גנים ג
'כפר גנים ב
נוה דקלים
נוה דקלים
נוה גן
משכנות גנים
משכנות גנים
מרכז העיר צפון
צמרת גנים
צמרת גנים
עמישב
עין גנים
נוה עוז
נוה עוז
קרית דוד אלעזר
קרית דוד אלעזר
קרית אריה
קרית אריה
קרית אלון
קרית אלון
קרול
קרול
שיכון הפועל המזרחי
שיכון הפועל המזרחי
רמת ורבר
קרית מטלון
קרית מטלון
קרית הרב סלומון
קרית הרב סלומון
תקומה
תקומה
שעריה
שיפר+נוה דקלים
שיכון מפם