בלינסון
אליעזר פרי
אחים ישראלית
אחדות
הדר המושבות
הדר גנים
בת גנים
בר יהודה
כפר גנים א'
כפר אברהם
יוספטל
הדר המושבות החדשה
מרכז העיר דרום
מחנה יהודה
'כפר גנים ג
'כפר גנים ב
נוה דקלים
נוה גן
משכנות גנים
מרכז העיר צפון
צמרת גנים
עמישב
עין גנים
נוה עוז
קרית דוד אלעזר
קרית אריה
קרית אלון
קרול
שיכון הפועל המזרחי
רמת ורבר
קרית מטלון
קרית הרב סלומון
תקומה
שעריה
שיפר+נוה דקלים
שיכון מפם