מדרגות לפי תיקון בחוק

מס הרכישה הוא מס מוזר. בדרך כלל, כאשר מוכרים נכס (דירה, רכוש, ניירות ערך - מניות , אגרות חוב וכו') המוכרים צריכים לשלם מס על הרווח (ההפרש בין התמורה לבין העלות), ויש בזה הגיון: מיסים משולמים רק על רווחים. מבחינה זו, מס הרכישה הוא יוצא מן הכלל.

מדרגות מס רכישה – רכישת דירה יחידה לתושב ישראל – בתוקף עד 15 בינואר 2019

מדרגות מס רכישה – רכישת דירה נוספת (דירה שאינה יחידה) – בתוקף עד 15 בינואר 2019
מדרגות מס רכישה – לעולה – בתוקף עד 15 בינואר 2019
  • מס רכישה משולם בעת רכישת נכס.

  • מס רכישה דירה ראשונה  הוא נמוך יחסית (דוגמה - רכישת דירה בסך 2 מיליון שקל תגרור חבות מס של 17 אלף שקל).

  • מס רכישה  דירה שנייה (דירה נוספת) הוא גבוה יחסית (לדוגמה - רכישת דירה בסך 2 מיליון שקל תגרור חבות מס של 160 אלף שקל).

  • ההקלות במס ניתנות על דירה ראשונה ודירה יחידה בכלל, וכן למשפרי דיור שמתכוונים למכור את דירתם הקודמת.

  • משפרי דיור שרכשו דירה ומכרו את דירתם הראשונה בטווח של שנה וחצי מיום הרכישה, יהיו זכאים לתשלום מס רכישה כאילו מדובר בדירתם היחידה.

  • מס רכישה על קרקע -  6% מהשקל הראשון, אך בתנאים מסויימים הוא 5%.

  • דירה שניתנת במתנה ובירושה פטורה (ברוב המקרים) ממס רכישה.

  • תשלום מס רכישה - אפשר לשלם את מס הרכישה בשובר בבנקים או דרך האינטרנט באתר מס הכנסה.

יצירת קשר לייעוץ נדל"ן מקצועי ללא התחייבות

מס רכישה