top of page

לשכת מתווכי הנדל"ן פתח תקווה משמשת כאיגוד המקצועי למתווכי הנדל"ן בפתח תקווה ומחוצה לה
 
הלשכה מונה כ-250 מתווכים - כולם בעלי רישיון תיווך מטעם משרד המשפטים - שמפעילים למעלה מ-170 משרדי תיווך בפתח תקווה וסביבתה.
 
פנייה למתווך החבר בלשכת המתווכים מבטיחה כי המתווך פועל עפ"י נורמות מוסריות גבוהות המעוגנות בתקנון האתיקה - המחייב את כל החברים.
 
לשכת המתווכים למקרקעין בפתח תקווה מספקת הדרכה שוטפת וימי עיון מרוכזים לכל חבריה בנושאים כגון:
 

 
לשכת המתווכים מפעילה "בורסה" לנכסים באמצעות שיר"ן. מדי שנה נמכרים בדרך זו עשרות רבות של נכסים.
 
לשכת המתווכים מפעילה מערכת יעילה של בוררות, הן בין מתווכים והן בינם לבין ציבור הלקוחות, ומאפשרת פתרון סכסוכים בלי בתי משפט.
 
לשכת המתווכים דואגת לשיפור דמותו ותדמיתו של המתווך המקצועי בעיני הציבור. כתוצאה מפעולות הלשכה גדל נתח השוק של המתווכים בפתח תקווה.
 
הלשכה פועלת להוזלת שרותי הפרסום והשרותים המשרדיים לחבריה.
 
הלשכה עוסקת בפיתוח מערכות מחשוב מתקדמות לשימוש המתווכים.

חברי לשכת מתווכי הנדל"ן פתח תקווה

חברי לשכת המתווכים פתח תקווה
bottom of page