ארנונה

מילון מונחי נדל"ן:

ארנונה
ארנונה פתח תקווה

מס לרשות המקומית המיועד למימון פעילות הרשות. גובה הארנונה נקבע לפי שטח, מיקום ושימוש הנכס.

Thanks! Message sent.