top of page

בפנקס הזכויות מתנהל הרישום לפי חלוקה לגוש וחלקה. "חלקה" היא יחידה רצופה של מקרקעין, בתוך גוש, שהיא היחידה הבסיסית לגביה מתקיימות זכויות קניין.‏ לגבי כל חלקה מתקיימת לפחות זכות קניין אחת – זכות הבעלות. הווה אומר, לכל חלקה יש בעלים, לצד זכויות נוספות שעשויות (אך לא חייבות) להתקיים בה, כגון חכירה, משכנתה וזיקת הנאה. אם באופן כלשהו, נוצר מצב בו אין בעלים למקרקעין מסוימים, המדינה נעשית הבעלים של אותם מקרקעין.


איך מאתרים גוש חלקה?

בדרך כלל מזהים מבנים על פי הכתובת שלהם, אבל במקרים מסוימים צריך לדעת גם את מספרי הגוש והחלקה. אם, למשל, יש תוכנית בניין עיר (תב"ע) חדשה, ואנחנו רוצים לדעת אם גם מגרש מסוים נכלל בה –  נצטרך לדעת את מספר הגוש והחלקה, מאחר ותב"עות לא מתייחסות לכתובות אלא לגושים וחלקות. איתור גוש חלקה על בסיס כתובת יכול להתבצע במספר אתרים, כולל המרכז למיפוי ישראל (מפ"י), אתרי עיריות וועדות תכנון מקומיות.


שיתוף מידע באימייל
שיתוף מידע בווטסאפ

שתפו את המידע:

תודה. הודעתך נשלחה בהצלחה

גוש חלקה
bottom of page