top of page

רישוי והוצאת היתר בניה

כל עבודת בניה בקרקע וכל שימוש בקרקע ובבניינים שעל הקרקע חייבים בהיתר.

היתר בנייה (בעבר נקרא גם רישיון בניה) הוא האישור שניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין. היתר הבנייה כולל מסמך עיקרי שבו תיאור מילולי כללי של הבקשה שאושרה ואליו נספח תשריט בצורת רצועת ניר ארוכה מקופלת למקטעים ברוחב אחיד של כ-20 סנטימטרים המכונה "גרמושקה" בשל צורת הקיפול שלו דמוית אקורדיון. שני המסמכים נחתמים בחותמת ייחודית במעמד אישורם על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שבתוכה נרשם מספר ההיתר.


היתרי בנייה – סוגים:

  • היתר בנייה לבניית מבנה חדש או להריסה של מבנה קיים

  • היתר בנייה לתוספת למבנה

  • היתר בנייה לשימוש חורג

  • היתר בנייה לביצוע שינויים פנימיים במבנה משותף

שיתוף מידע באימייל
שיתוף מידע בווטסאפ

שתפו את המידע:

תודה. הודעתך נשלחה בהצלחה

היתר בנייה
bottom of page