דירת דופלקס או טריפלקס
דירת דופלקס או טריפלקס

דירה בעלת שניים או שלושה מפלסים בהתאמה.