הון עצמי
הון עצמי

סכום הכסף העומד לרשות הרוכשים ממקורות אישיים.