הון עצמי

מילון מונחי נדל"ן:

הון עצמי
הון עצמי

סכום הכסף העומד לרשות הרוכשים ממקורות אישיים.