גבול מוניציפלי
גבול מוניציפלי

גבול המפריד בין רשות מקומית אחת לחברתה. מה שמצוי בתוך הגבול נתון לשיפוטה של אותה רשות והיא הגובה בו מסים ונותנת שירותים.