top of page

דו"ח אפס הינו דו"ח המבוצע ע"י שמאי מקרקעין ומוגש בדרך כלל לבנקים כדי לבצע הערכת שווי כלכלי. מטרת הדו"ח היא לבצע הערכת עלויות בתחום הפיננסי אף שהוא כולל בתוכו התייחסות לנכס מכל הכיוונים האפשריים. נושאי התייחסות עיקריים בהגשת דו"ח אפס:


  • תיאור הנכס וסביבתו.

  • הזכויות של בעלי הנכס (בעלות, חכירה, דיירות מוגנת וכיוב').

  • מצבו התכנוני של הנכס (ייעוד הקרקע, התכניות החלות עליה).

  • מה מטרת השומה.

  • לפי מה נערכה השומה.

  • בהערכת מקרקעין: פירוט אפשרויות השימוש בנכס כולל אפשרויות שינוי הייעוד, תוספות בנייה אפשריות וכו'.

שיתוף מידע באימייל
שיתוף מידע בווטסאפ

שתפו את המידע:

תודה. הודעתך נשלחה בהצלחה

דו"ח אפס
bottom of page