היטל השבחה

מילון מונחי נדל"ן:

היטל השבחה
היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו.

החובה לתשלום ההיטל חלה על הבעלים או החוכר לדורות.

למרות שניתן לקבוע בחוזה מכר כי הקונה ישלם היטל זה – עדיין מדובר בהסדר פנימי בין הצדדים, אשר אינו מחייב את הוועדה המקומית.

Thanks! Message sent.