גרמושקה

מילון מונחי נדל"ן:

גרמושקה
גרמושקה

מונח טכני לתוכניות המוגשות לקבלת היתר בנייה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה,גרמושקה מופיעים היתרי בניה, שרטוטי המבנה ומדידות הנכס והשטח. ניתן לעיין בגרמושקה במחלקת הנדסה ובניין ברשות המקומית.