גרמושקה

מילון מונחי נדל"ן:

גרמושקה
גרמושקה

מונח טכני לתוכניות המוגשות לקבלת היתר בנייה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה,גרמושקה מופיעים היתרי בניה, שרטוטי המבנה ומדידות הנכס והשטח. ניתן לעיין בגרמושקה במחלקת הנדסה ובניין ברשות המקומית.

Thanks! Message sent.